Zásady ochrany osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas spolku Za Invalidovnu!, z.s., se sídlem Molákova 577/34, Praha, 186 00 Praha 8, IČO: 06327257, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75912 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: e-mail.
  2. E-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné jej zpracovat za účelem zasílání e-mailů o novinkách o činnosti spolku Za Invalidovnu!, z.s.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@za-invalidovnu.cz.
  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.