Dění minulého týdne

Před týden jsme se na vás obrátili s výzvou, ať kontaktujete zastupitele Prahy 8 ohledně souhlasu se změnami územního plánu ohledně zástavby nad supermarketem Albert a ohledně zástavby na hřištích u hotelu Čechie a na louce vedle novostavby banky J&T. Děkujeme těm z vás, kteří tak učinili, protože jste přispěli k tomu, že příslušná komise po týdnu své stanovisko rozšířila o množství našich připomínek. Praha 8 si tak osvojila požadavek, ať není pokácen dub před supermarketem Albert, ať navrhovaná budova nevytváří bariéru v území, ať v ní vznikne dostatatek služeb, které nyní na sídlišti chybí atd. Ohledně budovy J&T byl osvojen náš požadavek na vytvoření veřejného prostranství mezi novou budovou a stávající budovou (to by mělo vést ke zmenšení půdorysu budovy). Co se týče Čechie, schválený dokument představuje požadavky městské části a nejedná se o souhlas se změnou územního plánu a požadavky po jejich prostudování hodnotíme jako vcelku rozumné. I nadále se zasazujeme o to, ať je zástavba méně masivní, než bylo původně navrženo. Jakmile bude zveřejněn zápis z komise, pošleme vám na něj odkaz, ať si můžete přijatá stanoviska prostudovat sami.

V červnu uspořádáme další schůzku spolku, kde vám ukážeme, co jsme zjistili (včetně vizualizací plánované zástavby), a poradíme se, jak postupovat dál.