Invalidovna volá na poplach!


Vážení příznivci spolku Za Invalidovnu!, milí sousedé,
právě k nám dorazila zpráva, že na dnešní jednání komise pro územní rozvoj Prahy 8 současná koalice předkládá (pomocí změny programu na poslední chvíli) předložit k souhlasu s územní změnou přemrštěné developerské projekty na Čechii, nad Albertem (Trigema) a J&T (vedle současné budovy). Ačkoliv jsme se zástupci MČ v kontaktu a předložené projekty jsme připomínkovali na základě požadavků z naší poslední schůze, o dnešním plánu schválení městskou částí nám nikdo neřekl a naše připomínky nikdo nevzal v potaz. Pokud komise projekty schválí a její souhlas posvětí rada Prahy 8, bude naše sídliště daleko blíže neodvratnému brutálnímu zastavění.

To si od našich volených zástupců nesmíme nechat líbit, a proto vás žádáme o podporu v apelování na zastupitele, ať takto nepostupují.

V posledních týdnech jsme se scházeli s investory jmenovaných developerských projektů i zástupci městské části. Po opakovaných jednáních přistoupili na některé menší ústupky (např. charakter zástavby, kvalita zeleně, prostupnost prostoru), ale mnoho zásadních připomínek zůstalo zcela bez reakce – za všechny např. přemrštěný objem (na Čechii osmipatrová zástavba se třemi šestnáctipatrovými věžemi, nad metrem jedenáctipatrová bytovka) nebo dostatečná veřejná vybavenost.