Přijďte na zítřejší klíčové hlasování magistrátního výboru o zástavbě nad metrem Invalidovna

Zítra od 9:00 je na programu Výboru pro územní rozvoj bod, v rámci něhož by měla být schválena změna územíního plánu, která je prvním krokem, jenž umožní developerovi Trigema uskutečnit svůj záměr nad supermarketem Albert a metrem Invalidovna.

Máme jako zástupci našeho spolku v plánu se jednání zúčastnit a proti změně vystoupit. Velmi nám pomůže, když nás přijdete podpořit. Je před volbami a politici naslouchají. Program jednání je tentokrát docela krátký, a tak je pravděpodobné, že za hodinu nebo jen o trochu déle by mělo být vše odbyto.  Výbor se koná v Nové radnici na Mariánském náměstí v Zastupitelském sále. I pokud jste se takového jednání nikdy nezúčastnili, nebojte se, není to nic složitého a i jen vaše pasivní přítomnost pomůže.

Domníváme se, že nyní schvalovat tuto změnu je předčasné. Developer svůj záměr představil teprve nedávno a od nás i městské části na něj bylo vzneseno množství požadavků. Developer některé sice přislíbil zapracovat, ale nikdo zatím neviděl, zda to opravdu udělal. Myslíme si, že změna územního plánu by měla být schválena pouze poté, až bude známa definitivní podoba projektu. V současné podobě s projektem nesouhlasíme a máme mimo požadavky městské části následující připomínky:

  1. Součástí projektu nebudou povrchová parkovací stání a podzemní garáže budou mít jeden vjezd, buď z ulice Molákova anebo nejlépe, pokud je to technologicky možné, z ulice Sokolovská integrovaný do budovy.
  2. Při realizaci projektu vznikne 1200 m2 podlahových ploch k převodu do veřejného vlastnictví, sloužících potřebám městské části a Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění veřejné vybavenosti mimojiné v podobě pobočky městské knihovny. Finální podoba a podmínky budou projednávány v dalších fázích projektové dokumentace a bude o nich jednáno v rámci nastavení kontribucí investora do území s městskou částí a magistrátem hl. m. Prahy.
  3. Projekt bude přepracován tak, aby se nesnažil vytvářet novou dominantu lokality, ale respektoval stávající dominantu v podobě Hotelového domu Expu a tak, aby svým objemem a jeho rozmístěním ve svém rámci navazoval především na stávající sídlištní zástavbu a aby nedošlo k snížení kvality bydlení stávajících obyvatel a byly zachovány jedinečné architektonické a urbanistické kvality a hodnoty experimentálního sídliště.
  4. Investor v maximální možné míře zajistí diverzifikaci obchodních ploch s cílem rozšířit spektrum poskytovaných služeb pro různorodé skupiny obyvatel včetně těch stávajících, aby se minimalizoval efekt gentrifikace.
  5. Umělecké plastiky včetně vitráže ve stanici metra budou zachovány a umístěny tak, aby tvořily dennodenní součást života obyvatel sídliště Invalidovna, tak jako nyní. Případné přemístění a zakomponování do veřejného prostoru bude hradit investor.
  6. Investor vstoupí do dialogu s autory vznikající studie, která pokrývá území sídliště Invalidovna, od VEN.KU architekti a závěry této studie zapracuje do konečné podoby projektu.

Pokud můžete přijít, odpovězte prosím na tento e-mail, ať se můžeme zkoordinovat. Ale doražte klidně i bez toho. Pokud změna bude schválena, bude ji ještě schvalovat zastupitelstvo v září.

Proběhlá beseda

14. 7. proběhla beseda pořádaná Městskou částí Praha 8 (událost na síti Facebook). Účast byla hojná, děkujeme všem za ni. Některé místní politické strany o ní napsaly a vznikla i reportáž komerční televize (kterou si platí městská část). Program byl bohužel velmi nabitý a tak nebyl takový prostor pro diskuzi, o jaký měli přítomní občané zájem a hodně z nich nedostalo vůbec slovo. Radnice nicméně přislíbila, že uspořádá další debaty. Doufáme, že se to skutečně již brzy stane a určitě u toho nebudeme chybět.

Mimo zástavby nad metrem (viz výše) se tam probírala zástavba na území Čechie, která dospěla po mnoha diskuzích a úpravách do víceméně přijatelné podoby (zástavba bude o poznání méně hustá, než bylo navrhováno původně, zůstanou v jejím rámci plochy pro sport a bude respektovat stávající sídliště).

Nemile nás překvapil zástupce společnosti J&T, který při své prezentaci návrhu na parcele vedle banky J&T nebyl příliš orientován a považuje stávající zástavbu své společnosti v území (Rustonka a banka J&T) jako kvalitní. S tímto hodnocením nesouhlasíme. Na budovu má proběhnout soutěž za účasti města a budeme proto tlačit, ať stavba našemu území i něco přinese a jen z něj netěží jako dosavadní výtvory této společnosti.

Koncepční studie pro sídliště Invalidovna

V rámci besedy také byl přestaven tým, který zpracuje koncepční studii pro sdíliště. S týmem jsem se na několik hodin sešli na procházce po sídlišti a poukázali na vše, co nás tu trápí. Na následujících měsících by ještě měl proběhnout systematičtější proces participace veřejnosti, během kterého budou osloveni všichni obyvatelé sídliště. Na výsledek studie jsme zvědavi, doufáme, že připěje ke zlepšení stavu sídliště i mimo oblasti nové výstavby.