Novinky z Invalidovny

Vážení příznivci spolku Za Invalidovnu!,
po čase se hlásíme s novinkami ohledně sídliště Invalidovna.

Zápis ze schůze


Děkujeme všem, kdo před měsícem dorazili do Divadla Kámen. Představili jsme tam výsledky naší dosavadní činnosti, která sestává hlavně ze schůzek s aktéry v okolí. Konkrétně jsme zjistili více o připravované zástavbě společnosti Trigema nad Albertem, plánovaném projektu Národního divadla v ulici U Sluncové a o zástavbě na hřištích mezi hotely Čechie a Olympik. Ve skupinkách jsme pak vypracovali své požadavky, které se v rámci připomínkování projektů budeme snažit uplatnit. Podrobnosti naleznete v zápisu na tomto odkazu, stejně jako výsledky našich tří pracovních skupinek.

Další vývoj k Čechii


Po schůzi jsme se již opakovaně sešli se zástupci investora výstavby v oblasti Čechie. Původní návrh blokové zástavby byl již několikrát přepracován do citlivější a funkčnější podoby, ovšem stále zůstává nepřijatelný co do hustoty zastavěnosti a nekvalitního veřejného prostoru. Zástupcům investora opakovaně sdělujeme naše požadavky (mimo jiné menší intenzita zástavby u stávajícího sídliště, výškové stavby co nejdále od stávajícího sídliště, umístění veřejné vybavenosti co nejblíže metru a zejména celkově menší intenzita zástavby). Včera zástupci investora i městské části slíbili pokračovat v jednání i se zástupci pražského magistrátu se snahou dospět ke kompromisnímu řešení. Na náš hlavní požadavek v podobě nižší intenzity zástavby celkově se ale zatím vůbec netvářili, čekají nás proto ještě další jednání.

Rekonstrukce Invalidovny


Rovněž jsme se setkali se zástupci Národního památkového úřadu (NPÚ), který nám představil současnou podobu svého záměru. Největší změny čekají historický objekt Invalidovny v její jižní části, kde dojde k dostavbě. O její konečné podobě ještě není rozhodnuto. NPÚ má nyní představu, že zde také dojde k výstavbě podzemních garáží, které by měly vjezd z Molákovy, kde je také vchod do školy. S tím nesouhlasíme a požadujeme, aby vjezd byl přímo z ulice Za Invalidovnou. Situaci také projednala dopravní komise Prahy 8, která náš požadavek podpořila. Doufáme tedy, že NPÚ svůj plán ještě přehodnotí.

Výstavba nad metrem a Albertem


Jsme v kontaktu se zástupci hlavního města i investora, kteří pořádají uzavřenou architektonickou soutěž o podobu celého komplexu u metra. Sdělili jsme jim naše požadavky, nebyl nám ovšem zatím umožněn přístup k soutěžním návrhům. O vývoji vás budeme informovat.

S díky a pozdravem
za spolek Za Invalidovnu!